Bạn đang ở đây

Mua

Loại xe
Thông tin về xe
          Hình ảnh

Giá ( Đồng )

Xe đầu kéo cao
375 hp
- Động cơ Cummins
- Nội thất Nissan
- Tải trọng: 15 Tấn, lực kéo: 40 Tấn
- Lốp bố thép: 1200R-20
- Kích thước lòng thùng: 
7060*2500*3700 mm
- Sản xuất: 2013 - 2014

1.110.000.000

Xe đầu kéo thấp
375 hp
- Động cơ Cummins
- Nội thất Nissan
- Tải trọng: 15 Tấn, lực kéo: 40 Tấn
- Lốp bố thép liền săm: 1200R-22.5
- K/thước: 6790*2500*3030 mm
- Sản xuất: 2013

1.100.000.000

Xe Ben tự đổ 180hp
- Động cơ YuChai,
- Nội thất Nissan
- Tải trọng: 8 Tấn,
Thùng:10 m3
- Lốp : 1100-20
Kích thước lòng thùng: 
4000*2300*1000 mm
- Sản xuất: 2013-2014

730.000.000

Xe Ben tự đổ 260hp
- Động cơ Cummins
- Nội thất Nissan
- Tải trọng: 12 Tấn
- Thể tích thùng: 17-20m3
- Lốp : 1200-20
- K/t thùng vuông: 5800*2300*1500
Kích thước lòng thùng: 
vát:5400*2300*1360

1.230.000.000

Xe Ben tự đổ 375hp
- Động cơ Cummins
- Nội thất Nissan
- Tải trọng: 12 Tấn
- Thể tích thùng: 17-20m3
- Lốp : 1200-20
Kích thước lòng thùng: 
vuông: 5800*2300*1500
Kích thước lòng thùng vát
vát:5600*2300*1360

1.230.000.000

Xe ben tự đổ 375hp
- Động cơ Cummins
- Kim phun: Điện tử, Hộp đen
- Nội thất Nissan
- Tải trọng: 13 Tấn
- Thể tích thùng: 26 m3
- Lốp : 1200-20
- K/t thg vuông: 7200*2400*1500

1.400.000.000

Xe ô tô tải Cabin Chassis
170hp
- Động cơ Cummins
- Nội thất Nissan
- Tải trọng: 9.3 Tấn
- Lốp bố thép: 1000R-20
Kích thước lòng thùng: 
: 7720x2360x2495mm
- K/th 10120*2500*4000

630.000.000

Xe ô tô tải Cabin Chassis
190hp

 

- Động cơ Cummins
- Nội thất Nissan
- Tải trọng: 9.3 Tấn
- Lốp bố thép: 1100R-20
Kích thước lòng thùng: 
7720x2360x2495 mm

710.000.000

Xe ô tô tải Cabin Chassis
210hp
- Động cơ Cummins
- Nội thất Nissan
- Tải trọng: 9.8 Tấn
- Lốp bố thép: 1200R-20
- K/th: Đầu thấp: 12020*2500*4000

850.000.000

Xe ô tô tải Cabin Chassis
230hp
- Động cơ Cummins
- Nội thất Nissan
- Tải trọng: 13 Tấn
- Lốp bố thép: 1200R-20
- K/th: Đầu cao: 11740*2500*4000
- K/th: Đầu thấp: 12020*2500*4000

920.000.000

Xe ô tô tải Cabin Chassis
260hp

 

 

- Động cơ Cummins, 4 kỳ,
- Nội thất Nissan
- Tải trọng: 15 Tấn
- Lốp bố thép: 1200R-20
- K/th bao: 12020*2500*4000 mm
- Sx: 2013- 2014

1.040.000.000

Xe ô tô tải Cabin Chassi
315hp
- Động cơ Cummins
- Nội thất Nissan
- Tải trọng cho phép: 18 Tấn
- Lốp : 1200R- 20
Kích thước bao 
12.200*2500*4000
Kích thước lòng thùng: 
9994x2360x2495 mm
- Năm SX : 2013 - 2014

1.150.000.000

Xe ô tô tải Cabin Chassi
375hp

 

- Động cơ Cummins
- Nội thất Nissan
- Tải trọng cho phép: 15 Tấn
- Lốp : 1100R- 20
Kích thước bao 
12.200*2500*3965
- Năm SX : 2013 - 2014

1.260.000.000

Xe  xitec  chở dầu  260hp
- Động cơ Cummins
- Nội thất Nissan
- Tải trọng cho phép: 12 Tấn
- Lốp : 1200R- 20
Kích thước bao 
11740*2500*4000
- Bồn 5 ngăn, bơm Mỹ
- Đồng hồ đo dầu

 

Xe  xitec
chở dầu L315hp
- Động cơ Cummins
- Nội thất Nissan
- Tải trọng cho phép: 16 Tấn
- Lốp : 1200R- 20
Kích thước bao 
12200*2500*4000
- Bồn 5 ngăn, bơm Mỹ
- Đồng hồ đo dầu

 

Xe  chở Ximăng
L315hp
- Động cơ Cummins
- Nội thất Nissan
- Tải trọng cho phép: 15 Tấn
- Lốp : 1200R- 20
- K/th bao: 12.200*2500*4000
- Bơm Đức, Sx: 2013- 2014

 

Xe  trộn bê tông
315hp
- Động cơ Cummins
- Nội thất Nissan
- Tải trọng cho phép: 15 Tấn
- Lốp : 1100R- 20
- Kích thước bao 
11700*2500*3900
- Sx: 2013

 

 

Không có nội dung nào được liệt vào phân loại này.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Ban Cung